Данъци и такси при покупко-продажба на недвижим имот

Освен договорената продажна цена при покупко-продажба на имот, има доста други съпътстващи разходи, с които е добре да сте наясно преди да направите решителната крачка, за да не останете неприятно изненадани. Изброените по-долу такси се заплащат директно на нотариуса, като последният извършва вписването на нотариалния акт и заплащането на дължимите такси. 1. Нотариална такса, изчислена по Тарифа за нотариалните такси…