За купувачи/наематели

Проучване на пазара на имоти и намиране на имот, който напълно отговаря на зададените критерии

Организиране на огледи на всички имоти, които купувачът желае да види, в удобно за него време

Участие при преговорите между страните при избран конкретен имот, проверка на собствеността, подготовка на предварителния и/или окончателен договор за покупко-продажба от юрист-консулт

Предаване владението на имота, изготвяне на приемо-предавателен протокол, описващ състоянието на жилището, обзавеждането, ако има такова и показанията на измервателните уреди

Агенция South Park Real Estate остава с вас и след покупката на желания имот. Предлагаме ви регистрация на имота в съответната данъчна служба и откриване на лични партиди в съответните дружества (ЧЕЗ, Софийска вода, Топлофикация).

Мечтаният дом ви очаква!