Управление на имоти

На всички наши клиенти предлагаме пълен пакет услуги по поддръжка на имота в рамките на град София.
Услугата включва:
Регулярни посещения в имота за проверка на състоянието му
Агенцията се ангажира да представлява собственика на Общите събрания на
Етажната собственост
Застраховане на имота
Заплащане на консумативните разходи (ток, вода, парно, и др.)
Заплащане на годишен данък и такса смет
Организиране и проследяване на неотложни ремонти в имота
Изготвяне на констативни протоколи за отразяване на извършени подобрения и ремонти в имота
Почистване на имота след напускане на наематели
За ползването на тези услуги се заплаща месечна такса за поддръжка, която се изготвя индивидуално за всеки клиент след оглед на имота и в зависимост от индивидуалните му нужди. За повече информация, моля обърнете се към вашия агент в South Park Real Estate