За собственици

Проучване на пазара
Оценка на имота
Изготвяне на маркетингова стратегия за предлагане на имота на пазара
Професионално заснемане на имота от фотограф
Подготовка на целия пакет документи, необходим за изповядване на сделката
Водене на преговори с потенциални купувачи от името на собственика